Cách nhớ chữ Hán - Hán ngữ 1 + 2 mới

Khóa học sẽ hướng dẫn cách nhớ từ vựng nhanh nhất theo phương pháp nhớ chữ qua câu chuyện độc quyền của tiếng Trung Dương Châu.
Tổng hợp từ vựng theo sách giáo trình Hán ngữ 1 + 2 mới của thầy Phạm Dương Châu biên soạn.

MỤC LỤC QUYỂN SÁCH

Bài 1 Xin chào
Bài 2 Bạn học cái gì ?
Bài 3 Bạn là người nước nào ?
Bài 4  Hôm nay thứ mấy ?
Bài 5 Ngài họ gì ?
Bài 6  Nhà bạn có mấy người ?
Bài 7  Tôi là sinh viên
Bài 8 Bạn sống ở đâu ?
Bài 9 Đi ăn
Bài 10 Tôi muốn đổi tiền
Bài 11 Chúng ta đi mua đồ nhé
Bài 12 Bạn uống gì ?
Bài 13 Tôi muốn đi khám bệnh
Bài 14 Tôi muốn mua một chiếc điện thoại
Bài 15 Khi nào bạn kết hôn ?
Bài 16 Một ngày của tôi
Bài 17 Chúng ta đi bằng phương tiện gì ?
Bài 18 Tôi thích xem phim
Bài 19 Anh ấy nói tiếng Trung rất tốt
Bài 20 Phía trước nhà tôi có một cái công viên
Bài 21 Tôi lạc đường rồi
Bài 22 Sao bạn lại dọn ra khỏi ký túc xá ?
Bài 23 Hôm qua tôi rất muộn mới về đến nhà
Bài 24 Bạn làm xong bài tập chưa ?
Bài 25 Anh ta sống ở Trung Quốc 4 năm rồi
Bài 26 Hà Nội có mấy mùa ?
Bảng từ vựng 
Đáp án tham khảo  

GIẢNG VIÊN
Thầy Phạm Dương Châu
Chuyên gia khẩu ngữ
Cô Lê Tuyết Anh
Chuyên gia luyện thi HSK