Bao gồm 15 bài học mở đầu. Các chủ đề đầu tiên là làm quen với phiên ...
89,000 VNĐ
Tiếp nối các chủ đề của Hán Ngữ 1, giáo trình Hán Ngữ quyển 2 bao gồm 15 ...
115,000 VNĐ
Giáo trình Hán ngữ quyển 3 sẽ có thay đổi lớn. Ở quyển này, sẽ không còn ...
95,000 VNĐ
Vẫn cùng bộ với quyển 3 nên giáo trình hán ngữ quyển 4 không có thay đổi ...
95,000 VNĐ
Nếu coi quyển 1, 2 là sơ cấp; quyển 3, 4 là trung cấp thì tới quyển 5, 6 thì là ...
106,000 VNĐ
Đây là quyển cuối trong bộ sách Hán Ngữ. Học hết quyển này thì bạn có thể ...
108,000 VNĐ
- Đây là tài liệu tích hợp nhiều tính năng: vừa có thể tập viết , vừa có ...
250,000 VNĐ
- Đây là tài liệu tích hợp nhiều tính năng: vừa có thể tập viết , vừa có ...
250,000 VNĐ
- Đây là tài liệu tích hợp nhiều tính năng: vừa có thể tập viết , vừa có ...
500,000 VNĐ
- Đây là tài liệu tích hợp nhiều tính năng: vừa có thể tập viết , vừa có ...
500,000 VNĐ
Cuốn sách này là cuốn ngữ pháp mang tính ứng dụng cao dành cho các đối tượng ...
135,000 VNĐ
Tra từ tiếng Việt sang tiếng Trung, có cả phiên âm pinyin và chữ cứng. Quyển ...
150,000 VNĐ