Nguyễn Ngọc Lan
Giáo Viên
Cô Trần Thị Mỹ Nhi
Giáo viên
Thầy Phạm Dương Châu
Chuyên gia khẩu ngữ
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Giáo Viên
Cô Nguyễn Huyền Trang (Trang A)
Chuyên gia ngữ pháp nâng cao
Phạm Thị Bích Ngọc
Giáo Viên
Cô Vũ Thu Trang (Trang C)
Chuyên gia luyện thi HSK
Cô Nguyễn Thu Thủy
Chuyên gia luyện dịch nói và dịch viết