Cô Trần Thị Mỹ Nhi
Giáo viên
Thầy Phạm Dương Châu
Chuyên gia khẩu ngữ
Cô Nguyễn Huyền Trang (Trang A)
Chuyên gia ngữ pháp nâng cao
Cô Vũ Thu Trang (Trang C)
Chuyên gia luyện thi HSK
Cô Nguyễn Thu Thủy
Chuyên gia luyện dịch nói và dịch viết
Cô Nguyễn Thu Trà (Viên Trà)
Chuyên gia giao tiếp nâng cao
Thầy Cao Tùng
Chuyên gia luyện thi HSK
Cô Lê Tuyết Anh
Chuyên gia luyện thi HSK