Giáo trình Hán ngữ 5

目录

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU

 

第一课:留学生活

BÀI 1: CUỘC SỐNG DU HỌC

 

第二课:中国各地性格特点

BÀI 2: ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH CON NGƯỜI CÁC VÙNG MIỀN CỦA TRUNG QUỐC

 

第三课:苏州

BÀI 3: TÔ CHÂU

 

第四课:龙的传奇

BÀI 4: TRUYỀN THUYẾT VỀ RỒNG

 

第五课:中式餐桌礼仪

BÀI 5: LỄ NGHI TRÊN BÀN ĂN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

 

第六课:万里长城

BÀI 6: VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

 

第七课:中国京剧

BÀI 7: KINH KỊCH TRUNG QUỐC

 

第八课:草船借箭

BÀI 8: THUYỀN CỎ MƯỢN TÊN

 

第九课:移动支付

BÀI 9: THANH TOÁN DI ĐỘNG

 

第十课:中国乒乓球

BÀI 10: BÓNG BÀN TRUNG QUỐC

GIẢNG VIÊN
Nguyễn Ngọc Lan
Giáo Viên