Chinh phục HSK 1 + 2

Chinh phục HSK 1 + 2

"Chinh phục HSK" là một cuốn cẩm nang tổng hợp, được biên soạn theo chuẩn kết cấu đề thi thực tế, với thiết kế khoa học bao gồm 3 phần :

1. Phần bài tập
2. Phần đáp án
3. Phần giải thích các cấu trúc ngữ pháp, phát âm cần chú ý sau mỗi đề thi giúp bạn học tự ôn luyện tại nhà.

Tài liệu khác
"Chinh phục HSK" là một cuốn cẩm nang tổng hợp, được biên soạn theo chuẩn kết cấu đề thi thực tế, với thiết kế khoa học bao gồm 3 phần ...
350,000 VNĐ
Giáo trình Hán ngữ gộp tập 1 và tập 2 vào chung 1 quyển ( tương đương trình độ HSK 2 ) gồm 26 bài với những cập nhật mới nhất về các ...
250,000 VNĐ
QUYỂN SÁCH VỚI "31 CHỦ ĐỀ, 1000 TỪ VỰNG VÀ 3000 MẪU CÂU" SÁT VỚI THỰC TẾ GỒM CÁC PHẦN : TỪ VỰNG / HỘI THOẠI / NGỮ PHÁP / MẪU CÂU
250,000 VNĐ